Næste ordinære Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19:30 i Hodde- Tistrup Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet - forslag til ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet.


Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling 28. juni 2021 - Se referat   her.
Generalforsamling 10. marts 2020 - Se referat  her.
Generalforsamling 12. marts 2019 - Se referat  her.
Generalforsamling 13. marts 2018 - Se referat  her.
Generalforsamling 09. marts 2017 - Se referat  her.
Generalforsamling 10. marts 2016 - Se referat  her.
Generalforsamling 10. marts 2015 - Se referat  her.
Generalforsamling 11. marts 2014 - Se referat  her.

Kontakt

Møllegårdsvej 29
6862 Tistrup
Tlf.: 41194856
formand@tistrup-antenneforening.dk
Cookies